Председатели ТИК проходят обучение на семинаре
22.11.2017